מגזין מחיר למשתכן לא רק לזכאים: חלק מהדירות יימכרו גם לציבור הרחב

מחיר למשתכן לא רק לזכאים: חלק מהדירות יימכרו גם לציבור הרחב

משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון החליטו להתחיל לשלב בחלק ממכרזי מחיר למשתכן גם דירות אותן יוכלו הזוכים במכרז למכור בשוק החופשי. נכון להיום מדובר במספר קטן של מכרזים ובחלק קטן של הדירות

בינתיים, הזדמנויות בבאר שבע, שדרות וטבריה

לאחר כ-12 אלף יחידות דיור ששווקו במסגרת מחיר למשתכן לקבלנים והיזמים במכרזי המדינה, נראה שעיקרון "כל המכרזים וכל הדירות לזכאים בלבד" מתחיל להיסדק. משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון החליטו להתחיל ולשלב בחלק ממכרזי מחיר למשתכן גם דירות אותן יוכלו הזוכים במכרז למכור בשוק החופשי.

נכון להיום מדובר במספר קטן של מכרזים, ובחלק קטן של הדירות מפוטנציאל הבינוי בכל מכרז. עוד נדגיש, כי נכון להיום מדובר רק במכרזים שאינם באזורי ביקוש ובמקומות בהם הגיעו במשרד האוצר ובמשרד הבינוי והשיכון למסקנה שההנחה בקרקע והסבסוד לא יספיקו להצלחת המכרז במתכונת המקורית של 100% דירות ל-100% זכאים.

נכון להיום מדובר במכרזים בבאר-שבע, שדרות וטבריה בלבד, כאשר בכל אחד מהם היקף הדירות שאינן מיועדות למשפרי דיור נמוך בהשוואה להיצע הדירות לזכאים. בטבריה למשל, במכרז המתייחס לשכונת "מול ארבל" שצפוי להיסגר להגשת הצעות מחר (ב') מתוך 128 יחידות דיור שניתן לבנות על פי התב"ע, במכרז ניתנת אפשרות למכור 16 מהדירות בשוק החופשי. בשדרות, מדובר ביחס גבוה יותר, כאשר בשני מכרזים שפורסמו הכוללים 937 דירות סך הכל, 218 דירות יוכלו להימכר בשוק החופשי. נציין שמבקרה של שדרות, בעוד מכרז אחד מאפשר מכירת דירות לשוק החופשי כחלק מהיצע הדירות הקיים בתב"ע, במכרז השני מדובר בדירות שהן תוצאה של "הקלת שבס" ואינן חלק מהיצע הדירות הכולל. בבאר שבע, שם טרם פורסמה חוברת המכרז המלאה לכלל המתחם שצפוי לכלול כ-4000 יחידות דיור סך הכל, מדובר בכ-5% מכלל הדירות (כ-200 דירות).

נזכיר כי לפני מספר חודשים, כאשר התפרסם מכרז גדול במסגרת מחיר למשתכן בראשון לציון, אישרו במשרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון לשלב מכירת דירות בשוק החופשי במכרזים, אך שם מדובר בדירות שיתווספו לתב"ע במקרה של "הקלת שבס" בלבד. עוד נציין, כי במשרד האוצר הדגישו אז, ומדגישים גם היום שלא מדובר בשינוי מגמה והדברים נבחנים ככל שהתכנית מתקדמת. את שילוב הדירות שימכרו לשוק החופשי בבאר שבע, שדרות וטבריה מסבירים עכשיו באוצר כניסיון להפוך את המכרזים לכלכליים יותר.

עוד נציין, כי נכון להיום מדובר בדירות שהקבלנים או היזמים יוכלו למכור בשוק החופשי ללא התחייבות למחיר או ללא התחייבות למכור רק לפלח משפרי הדיור.

שתף מאמר