מגזין מדרגות מס הרכישה עלו: כמה אתם צריכים לשלם?

מדרגות מס הרכישה עלו: כמה אתם צריכים לשלם?

המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה - עלה. אם ב-2015 לא שולם מס על שווי של עד 1,568,800 שקל ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי של עד 1,600,175 שקל. מה קורה בדירות שאינן יחידות?

יריד מכירות השנה

רשות המסים הודיעה הבוקר (א') על עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לשינויים במדד שירותי דיור בבעלות הדיירים ב-2015. מדד זה עלה בשנה החולפת ב-2%. למרבה הצער, מבחינת רוכשי הדירות, גם מחירי הדירות עלו במקביל ב-2015.

המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד היא הפחתה בסכום של מס הרכישה לתשלום. כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה - עלה. כך שאם ב-2015 לא שולם מס על שווי של עד 1,568,800 שקל ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי של עד 1,600,175 שקל. 

מדרגות מס הרכישה לדירה יחידה

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה, החל מ-16.1.16 ועד 15.1.17:

בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק), החל מיום 16.1.16 ועד ליום 15.1.17 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

■ על חלק השווי שעד 1,600,175 שקל – לא ישולם מס.

■ על חלק השווי העולה על 1,600,175 שקל ועד 1,898,005 שקל – 3.5%.

■ על חלק השווי העולה על 1,898,005 שקל ועד 4,896,615 שקל – 5%.

■ על חלק השווי העולה על 4,896,615 שקל ועד 16,322,055 שקל – 8%.

■ על חלק השווי העולה על 16,322,055 שקל – 10%.

מקרה לדוגמא - על דירה שנרכשה ב-2 מיליון שקל ישולם מס רכישה באופן הבא: 

■ על חלק השווי שעד 1,600,175 שקל - לא ישולם מס.

■ על חלק השווי העולה על 1,600,175 שקל ועד 1,898,005 שקל - ישולם מס בשיעור 3.5%, כלומר: 10,424 שקל.

■ על חלק השווי העולה על 1,898,005 שקל ועד 2,000,000 שקל - ישולם מס בשיעור 5%, כלומר: 5,100 שקל.

בסך הכל ישולם על הדירה הזו מס רכישה בסך 15,524 שקל, לעומת 17,180 שקל לרכישה זהה בשנה שעברה.  

מדרגות מס הרכישה לדירה שאינה יחידה 

רשות המסים פרסמה גם עדכון למדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת", כלומר: דירה שאינה יחידה:

■ על חלק השווי שעד 4,896,615 שקל – 8%.

■ על חלק השווי העולה על 4,896,615 שקל – 10%.

מקרה לדוגמא - ברכישת דירת מגורים שאינה יחידה תמורת 5 מיליון שקל, ישולם מס הרכישה כך: 

■ על חלק השווי שעד 4,896,615 שקל - 8%, כלומר: 391,729 שקל.

■ על חלק השווי העולה על 4,896,615 שקל ועד 5,000,000 שקל - 10%, כלומר: 10,339 שקל. 

סך תשלום המס רכישה לדירה זו יהיה 402,068 שקל, לעומת 403,988 לרכישה זהה בשנה שעברה.

קראו עוד על הערכת שווי הנכס שתרצו לרכוש בצורה נכונה, העלויות הנוספות, והדרכים שלכם לחסוך בהוצאות הרכישה במדריך של לאומי למשכנתאות למשקיעים בנדל"ן

שתף מאמר